OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2015, Nr 101, poz. 2135 ze zm.), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 11, zwane dalej ADO.

2. Dane przetwarzane przez ADO w celu należytego wypełniania zadań w zakresie wynikającym z ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tj. Dz.U.2015.139) oraz marketingu usług własnych ADO.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i 5.

4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem przekazania na mocy przepisów prawa.

5. Właściciel danych ma prawo kontroli swoich danych i ich poprawiania.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 38

Utworzono dnia: 30.11.-0001

Dokument wprowadził:

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki RODO